Pašvaldība
Trīs investīciju projektus virzīs uz valsts aizdevuma programmu

Jelgavas novada domes deputāti 28. aprīļa domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) izvērtēšanai trīs pašvaldības investīciju projektu pieteikumus valsts aizņēmuma saņemšanai. Pozitīva lēmuma gadījumā plānots Kalnciemā izbūvēt jaunu sporta centru, Jaunsvirlaukā veikt tilta pārbūvi, izbūvējot jaunu tiltu un Vilces pagastā Ziedkalnes ceļa seguma atjaunošanu. Pašreiz precīzas aizņēmuma summas vēl nav zināmas, jo šobrīd nav noslēgušās visu trīs projektu iepirkuma procedūras, bet pašvaldības speciālisti, veicot ekonomiskos aprēķinus paredz, ka nepieciešamais aizņēmuma apmērs veidosies ap 1 358 800 EUR.

Lai iespējami mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz ekonomiku, VARAM šogad turpina īstenot valsts aizdevumu programmu pašvaldību investīciju projektiem pandēmijas seku mazināšanai.* Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šoreiz valsts aizdevumu var saņemt projekti ar augstu gatavības pakāpi, kuru īstenošanai jāsākas jau šogad un jābeidzas ne vēlāk kā līdz 2022. gada decembrim. Attiecīgi pašvaldība pārskatīja budžetā apstiprinātos investīciju projektus  un lēma papildus budžetā apstiprinātajiem virzīt īstenošanai sekojošus papildus investīciju projektus:

Tiltu pār Vircavas upi uz pagasta ceļa Nr.46 “Šalkas-Upmaļi” paredzēts izvbūvēt Jaunsvirlaukas pagastā, kopumā izbūvējot jaunu transporta infrastruktūru 162 mgarumā. Šobrīd tilts ir sliktā tehniskā stāvoklī un, lai to varētu droši ekspluatēt, nepieciešams veikt virkni uzlabojumu. Izstrādātais būvprojekts paredz demontēt veco tiltu un tā vietā izbūvēt jaunu, drošu tiltu, aprīkot tiltu ar barjerām un margām, un virkni vēl citu nozīmīgu darbu.

Projektā “Vilces pagasta Ziedkalnes ceļa seguma atjaunošana plānotie pasākumi ir Ziedkalnes ceļa seguma atjaunošana 1,66 km garumā. Šis ceļa posms pašvaldības plānoto darbu sarakstā ir jau vairākus gadus, jo esošais asfalts īstenojot iepriekšējos gados ūdenssaimniecības projektu un izbūvējot pievadus uz ciemata mājām, kā arī novēršot dažādus bojājumus, vairākkārt pārrakts un labots. Diemžēl šajā ceļā posmā izveidojusies situācija, ka ceļa kvalitatīvu uzturēšanu ar vienkāršām remonta metodēm vairs nav iesējams efektīvi nodrošināt. Izstrādātais paskaidrojuma raksts paredz ceļam atjaunot ceļa seguma konstrukciju, iztīrīt un izbūvēt jaunus sāngrāvjus, nomainīt nolietojušās caurtekas un citus darbus.

Savukārt projekts “Veikala pārbūve par Kalnciema sporta klubu” paredz Kalnciema pagastā Lielupes ielā 11 izbūvēt jaunu sporta centru. Par ieceri izveidot Kalnciemā sporta klubu pašvaldība publiski ziņoja jau 2016. gadā, kad Jelgavas novada dome sēdē atbalstīja lēmumprojektu par pašvaldības dalību izsolē ar mērķi iegādāties neapdzīvotu ēku Kalnciema pagasta centrā, lai vēlāk to pārveidotu un pielāgotu sporta kluba vajadzībām. Izstrādātais būvprojekts paredz virkni arhitektūras risinājumu, lai sporta namu pielāgotu brīvās cīņas sportistu un pagasta sporta entuziastu vajadzībām.  Nams ir vienstāva ēka teju 300 m2 platībā. Lai tā kļūtu par  daudzfunkcionālu un mūsdienīgu sporta centru, dizaina risinājumi mainīs gan fasādi, gan iekštelpas. Turklāt, demontējot esošo starpstāvu pārsegumu, ēkai iecerēts izbūvēt arī otro stāvu. Pirmajā stāvā plānojums paredz telpas trenažieru un deju zālei, kā arī tehniskajām un sanitārajām telpām.  Savukārt otrajā stāvā tehniskie risinājumi pielāgosies tuvcīņas sporta vajadzībām. Būvniekiem būs jāveic arī teritorijas labiekārtošanas darbi – jāierīko nožogojums, lietus kanalizācijas sistēma, ārējais apgaismojums, jāizveido iekšpagalms un jāveic celiņu un laukumu atjaunošana. Pašreiz apbūves laukums ir teju 400 m2, savukārt pēc pārbūves apbūves laukums būs 532 m2 liels.

Katrs no trim projektiem ir rūpīgi izstrādāti un sen loloti, un katram no tiem šobrīd ir sava gatavības pakāpe. Projektam “Veikala pārbūve par Kalnciema sporta klubu” ir izstrādāts būvprojekts un saņemta būvatļauja, tāpat 21. aprīlī projektam noslēdzās iepirkums. Pašreiz norit vērtēšanas process, lai noskaidrotu konkrēto būvdarbu veicēju. Būvprojekts un paskaidrojuma raksti izstrādāti un būvatļaujas saskaņotas arī  projektam “Tilta pār Vircavas upi uz ceļa Šalkas-Upmaļi-Vircavas tilts Nr. 46 Jaunsvirlaukas pagastā Jelgavas novadā izbūve” un “Vilces pagasta Ziedkalnes ceļa seguma atjaunošana”.  Elektronisko iepirkumu sistēmā abiem projektiem iepirkumi izsludināti 26. aprīlī. Iesniegšanas termiņi pretendentiem noteikti līdz 10. un 13. maijam.

* 2021. gada 18. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.