Projekti
Turpina izstrādāt viedas pašvaldības attīstības plānu

Interreg III URBACT programmas projekta Nr. 5574 “IoTXchange” ietvaros laikā no 2022. gada 27. līdz 29. aprīlim Jelgavas novada pašvaldības pārstāvis devās darba vizītē uz Razlogas pašvaldību Bulgārijā.

Projekta darba sapulcē, kas pēc turpat 2 gadu pārtraukuma notika klātienē, piedalījās visu 8 projektā iesaistīto valstu attiecīgu pašvaldību pārstāvji - Neversas aglomerācija (Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Abo Akadēmija (Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarokas pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība. Sapulces mērķis bija prezentēt projektā izstrādāto vietējā mēroga darba grupu rezultātu – digitalizācijas plānu jeb Jelgavas novada viedas pašvaldības lietu interneta attīstības 2022.-2033. plāna melnrakstu, kura pamatā ir lietu interneta risinājumi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazās un vidējās ES pašvaldībās.  Šo integrēto darbības plānu ir paredzēts iestrādāt arī turpmākā pašvaldības attīstības stratēģijā līdz 2033.gadam.

Jelgavas novada pašvaldība prezentēja savu plānu pārējiem partneriem, gan arī uzklausīja ieteikumus un kritiku no 2 citu projekta partneru (Fundao pašvaldība un Neversas aglomerācija) puses. Projekta partneri atzinīgi izteicās par plāna saturu un mērķiem, turklāt atzinīgi novērtēja kopējo ekosistēmas aprakstu un ekspektācijas, kas saskan ar pašvaldības izaicinājumiem lietu interneta jomā, tehnoloģiskās attīstības virzieniem un ieviešamajiem pasākumiem. Tāpat arī ņemti vērā iespējamie riski, to risinājumi un finanšu piesaistīšanas jautājumi. Ir paredzēts, ka maijā tiks organizēts vietēja mēroga pasākums, projekta darba grupai un visiem interesentiem par rezultātiem, kur eksperti prezentēs integrēto darbības plānu, maza mēroga pilotprojekta ieviešanu un secinājumus par meteo un vides novērojumu staciju novērojumiem novadā.

Darba vizītes laikā dalībniekiem arī bija iespēja iepazīties ar Razlogas pašvaldību, dažādiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lietu interneta tehnoloģiskajiem procesiem un to ieviešanu, tāpat arī ar elektromehānikas lietu ražotni, kas piesaistījusi ES finansējumu un eksportē, tostarp arī uz Latviju dažādas preces ēku infrastruktūru elektrotīklu nodrošinājumam. Kā piemēru, var minēt uzņēmumus “SD Partners” un “KS METAL”, kuri ražo inovatīvus produktus elektroenerģētikas un automātikas tehnoloģiju uzņēmumiem. Tostarp arī uzņēmumam “ABB”, kas ir viena no pasaulē vadošajām inženiertehnoloģiju kompānijām un darbojas arī Latvijā. Minētie uzņēmumi Bulgārijā palīdz saviem klientiem - enerģētikas un rūpniecības uzņēmumiem - uzlabot darbības rādītājus, vienlaicīgi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi gan elektrifikācijas nozarē, robotikā un rūpnieciskajā automatizācijā. Uzņēmums “KS METAL” darbojas kopš 1993.gada ar specializāciju mašīnbūves jomā. Uzņēmumam ir liela pieredze un zināšanas instrumentu projektēšanas un izgatavošanas, mašīnbūves detaļu, kā arī tām paredzēto iekārtu remonta un modernizācijas jomā. Būtiska ražošanas procesa daļa aizņem metāla presēšanas darbus. “KS METAL” ražo metāla plāksnes bišu stropiem, kā arī plāksnes un griezējinstrumentus kokapstrādes nozarei. Uzņēmuma galvenie partneri ir lielie Eiropas uzņēmumi no elektrorūpniecības un elektronikas, uzņēmumi no bišu stropu nozares, kokapstrādes uzņēmumi un reģiona klienti. Uzņēmums nemitīgi piesaista augsti kvalificētus speciālistus (tostarp arī pats apmāca savus nākotnes darbiniekus – universitāšu studentus un profesionālās izglītības iestādes  audzēkņus no Razlogas apkārtnes) ar iespaidīgu pieredzi metālapstrādes un instrumentālās projektēšanas jomā – štancēšanas un presēšanas formas, iesmidzināšanas veidnes, locīšanas instrumenti un ierīces. Uzņēmumā ieviesta kvalitātes kontroles sistēma - ISO 9001:2015.

Projektā tapis arī apjomīgs pētījumus, kuru veica Abo Akadēmija par darba kvalitāti, uzlabotajām prasmēm, pilnveidotajiem darba procesiem un vispārējo attālinātā darba režīma ietekmi visās projektā iesaistītajās pašvaldībās. Pētījuma rezultāti jau prezentēti un pieejami angļu valodā.

Nākamās vietējās un starptautiskās projekta aktivitātes plānotas vēl šajā pavasarī un vasarā, kad arī tiks noslēgts projekts.

Turpina izstrādāt viedas pašvaldības attīstības plānu:

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.