Projekti Novada ziņas
Turpinām vingrot svaigā gaisā!

Jelgavas novada iedzīvotājiem kopš aprīļa vidus ir iespēja atsākt apmeklēt veselības vingrošanas un fitnesa nodarbības, kas, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās norādījumus, tiek rīkotas ārpus telpām. Aicinām būt aktīviem un iesaistīties, jo atsevišķos pagastos nodarbības arvien turpinās, un šur tur tikai sākas!

Nodarbības ir bez maksas, tomēr, ņemot vērā, ka āra nodarbībās grupā drīkst piedalīties ne vairāk kā 10 dalībnieki (plus treneris), katras nodarbības norises dienā laikā no plkt.10.00 līdz 16.00 nepieciešams iepriekš pieteikties, sūtot īsziņu ar savu vārdu, uzvārdu un pagastu, kurā piesakāties vingrot (Kalnciemā nepieciešams norādīt arī nodarbības laiku) pie vingrošanām norādītajai kontaktpersonai.

Vēršam uzmanību, ka nepiemērotu laikapstākļu dēl nodarbība var tikt arī atcelta, par ko attiecīgi informēs kontaktpersona, pie kuras pieteicāties nodarbībai konkrētajā datumā.

Vairāk informācijas pie kontaktpersonām vai veselības veicināšanas koordinētājas Daces Mauliņas, tālr. +371 25627518, e-pasts: dace.maulina@jelgavasnovads.lv.

PAGASTS

NODARBĪBA

KONTAKTPERSONA

TĀLRUNIS

LAIKS

PLĀNOTAIS NODARBĪBU SKAITS

NORISES VIETA

Eleja

Veselības vingrošana

Aigars Caune

+371 24222158

Otrdienas 18:00-19:00, sākot ar 12.aprīli

3 reizes

Elejas vidusskolas sporta laukums

Sesava

Veselības vingrošana

Toms Smirnovs

+371 27480500

Trešdienās 18:30-19:30, sākot ar 14.aprīli

2 reizes

Sesavas sporta laukums

Jaunsvirlauka/

Dzirnieki

Veselības vingrošana

Jeļena Ankudoviča

+371 26955286

Pirmdienās 18:00-19:00, sākot ar 12.aprīli

3 reizes

Laukums pie a/c Dzirnieki

Zaļenieki

Veselības vingrošana

Ieva Aleksandroviča

+371 29930996

Otrdienas  18:00-19:00, sākot ar 13.aprīli

3  reizes

Zaļenieku pamatskolas sporta laukums

Kalnciems

Veselības vingrošana

Jeļena Laputeva

+371 28336913

Trešdienas 17:00-18:00, sākot ar 14.aprīli

1 reize

Kalnciema pagasta vsk. iekšpagalms

Kalnciems

Veselības vingrošana

Jeļena Laputeva

+371 28336913

Trešdienas 18:30-19:30, sākot ar 14.aprīli

2 reizes

Kalnciema pagasta vsk. iekšpagalms

Līvbērze

Veselības vingrošana

Anna Katrīna Markule

+371 27074663

Ceturtdienas 18:00-19:00, sakot ar 15.aprīli

4 reizes

Līvbērzes sporta halles pagalms

Platone

Fitness

Veronika Volodenkova

+371 28818379

Pirmdienas 17:00-18:00, sākot ar 12.aprīli

3 reizes

Sporta laukums pie skolas

VIrcava

Veselības vingrošana

Veronika Volodenkova

+371 28818379

Otrdienas 18:00-19:00, sākot ar 13.aprīli

3 reizes

Laukums pie sporta halles

Svēte

Veselības vingrošana

Veronika Volodenkova

+371 28818379

Trešdienas 17:30-18:30, sākot ar 14.aprīli

2 reizes

Laukums pie sporta halles

Nākotne

Fitness

Veronika Volodenkova

+371 28818379

Ceturtdienas 18:00-19:00, sakot ar 15.aprīli

2 reizes

Laukums pie Šķibes pamatskolas

Vilce

Fitness

Ieviņa Zakrepska

+371 26750994

Piektdienas 18:00-19:00, sākot ar 9.aprīli

8 reizes

Laukums pie sporta halles

Valgunde

Veselības vingrošana

Egija Kovaļenko

+371 26862456

Pirmdienas

18.30-19.30, sākot ar 17.maiju

8 reizes

Valgundes  sporta halles laukumā pie Kalnciema vidusskolas

Glūdas pagasts, Zemgale

Veselības vingrošana

Herta Elza Šalkovska

+371 28309730

Otrdienas

18.00-19.00, sākot ar 18.maiju

10 reizes

Laukums pie a/c Zemgale

Nodarbības tiek organizētas ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” (Līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/033) ietvaros.