Iedzīvotājiem JNKU

Saskaņā gan ar secīgām darbībām administratīvi teritoriālās reformas  rezultātā, gan tiecoties efektivizēt komunālās saimniecības jomu, pašlaik apvienošana un reorganizācija norit komunālo pakalpojumu pašvaldības kapitālsabiedrībām – SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU”. Saskaņā ar reorganizācijas plānu 2024. gada jūnijā tā noslēgsies un darbu turpinās jau apvienots komunālais uzņēmums  SIA “Jelgavas novada KU”.

Uzņēmumam pēc apvienošanas būs ērtāka grāmatvedība un finanšu uzskaite, jo visi pamatlīdzekļi, klientu portfelis un citi būtiski dati būs vienas juridiskas personas ietvaros. Tas ļaus gan labāk pārredzēt administratīvos izdevumus, gan veiksmīgāk veidot finansēs un kvalitātes kontrolē koordinētu pakalpojumu sniegšanu. “Protams, kā viens no mērķiem ir arī secīgi un pakāpeniski virzīties uz vienotu izcenojumu un tarifu politiku visā novadā.  Vienota administrācija, nodrošinot vienotu grāmatvedības uzskaites sistēmu, ļaus arī pretimnākošāk un pārredzamāk sniegt konsultācijas iedzīvotājiem, risināt ikdienas neērtības komunālajos jautājumos vai reaģēt uz izsaukumiem” skaidro SIA “Jelgavas novada KU” valdes loceklis Dins Stašāns.

Uzņēmuma klientiem jārēķinās ar iespējamām īslaicīgām neērtībām, kam par iemeslu var būt klientu datu pārcelšana no vienas uzskaites sistēmas otrā.

“Visticamāk jau šobrīd iedzīvotāji sajutuši, ka nereti var būt kļūdaina datu nolase  rēķinos, taču pakāpeniski tas sakārtosies. Klientu datu pārcelšanas process noritēs vairākus mēnešus. Vēlamies veidot uz klientu ērtībām vērstu uzņēmumu, pašlaik stiprinām arī klientu apkalpošanas centra darbu. Labākai saziņai un  komunikācijai ar klientu, uzņēmums plāno jau tuvākajā laikā ieviest  arī jaunu programmatūru zvanu centram, reģistram un datu apstrādei – tas varētu atrisināt tik ilgi samilzušo klientu neapmierinātību, ka mūs nevar sazvanīt, kaut konsultants jau runā ar citu iedzīvotāju” skaidro D. Stašāns.

“Faktiski abu uzņēmumu apvienošana aizsākās jau tūlīt pēc novadu apvienošanas, jo novada dome jau 2022. gada 2. maijā pieņēma lēmumu par abu kapitālsabiedrību reorganizācijas uzsākšanu. Tās ietvaros ir gan veikta pamatlīdzekļu novērtēšana, gan parakstīts reorganizācijas līgums, informēti kreditori un darbinieki. Līdz ar 2024. gada 1. maiju SIA “Ozolnieku KSDU” beigs saimniecisko darbību” komentē OKSDU valdes loceklis Normunds Talcis.

“Iecere apvienot jeb konsolidēt viena pakalpojuma sniedzējus līdz ar novada izveidi ir diezgan pašsaprotams un saimnieciski loģisks solis. Apvienojot tās vienā sabiedrībā ar administratīvo biroju Ozolniekos un klientu apkalpošanas centru Jelgavā, būs ērtāk plānojama gan visu vienoto pakalpojumu, gan uzskaites sistēma” komentē uzņēmuma valdes loceklis Dins Stašāns. Iedzīvotājiem un pašvaldībai pēc apvienošanās procesa pabeigšanas vairs nebūs jāsaņem divi dažādi rēķini (pašreiz siltuma piegādātājs ir SIA Ozolnieku KSDU, pārējos pakalpojumus sniedz SIA Jelgavas novada KU).

Apvienotā uzņēmuma pamatfunkcijas tāpat kā līdz šim būs gan regulējamo (siltumapgādes un ūdenssaimniecības) pakalpojumu veikšana, atkritumu apsaimniekošana, avāriju novēršanas darbi, namu apsaimniekošana, kā arī neregulēto pakalpojumu sniegšana, tai skaitā ceļu un teritorijas uzturēšana, kapu apsaimniekošana, un, protams, maksājumu pieņemšana un patēriņa kontrole.

“Loģiski, ka sekmīgas ilgtermiņa darbības pamats ir spēja nodrošināt  pozitīvus finanšu rezultātus katrā no uzņēmuma darbības jomām, tāpēc turpināsies rūpīgs darbs, lai nepieciešamības gadījumā pārskatītu un aktualizētu sniegto pakalpojumu izmaksas” tā D. Stašāns.

Aicinām iedzīvotājus, kam radušās neskaidrības saistībā ar kādu no saņemtajiem rēķiniem, droši sazināties ar uzņēmumu, kā arī turpmāk saziņai ar SIA “Jelgavas novada KU”,  kā ierasts, izmantot tālruņa numuru 8848 vai rakstot uz epastu: jnku@jnku.lv.