Sociālā joma
Turpinot veidot jaunus brigāžu punktus reģionos, Lielplatonē sākusi dežurēt NMPD mediķu brigāde

Lai kritiskās situācijās mediķi ātrāk nokļūtu pie pacientiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Jelgavas novada Lielplatonē izveidojis jaunu brigāžu punktu. Darbu jaunais punkts sāk 28.jūnijā un mediķi tur dežurēs katru dienu 24 stundu režīmā.

Jaunā punkta izveidošana būtiski uzlabos kopējo brigāžu izvietojuma tīklu Zemgalē, palielinot dienesta reaģēt spēju un operativitāti ne vien Lielplatonē un tās tuvumā esošajos pagastos, bet arī daļā Lietuvas pierobežas. NMPD šajā apkaimē jau sen vēlējās izvietot  dežūrposteni, jo savlaicīgu ierašanos izsaukumos tur līdz šim bija sarežģīti nodrošināt. Tāpat Lielplatones tuvumā atrodas divi noslogoti autoceļi, viens no tiem savieno Rīgu, Jelgavu ar robežpunktu Meitenē, bet otrs ceļš ved no Dobeles uz Bausku.

“Šis jau ir trešais gads, kad, neraugoties uz medicīnas darbinieku trūkumu nozarē, dienests veido jaunus brigāžu punktus tajās Latvijas vietās, kur tie līdz šim nav bijuši. Lielplatone ir jau astotais brigāžu punkts, ko salīdzinoši īsā laikā dienests izveido, pateicoties jaunā tipa jeb divu personu brigādēm. Tuvāka un ātrāka neatliekamā palīdzība dzīvībai bīstamās situācijās gan laukos, gan pilsētās ir viens no dienesta stratēģiskiem mērķiem. Esošā pieredze ar jaunu punktu veidošanu palīdz šo mērķi sasniegt, jo, kā liecina dienesta dati, pagājušā gadā esam sasnieguši savus labākos operativitātes rādītājus pēdējo gadu laikā. NMPD mediķi uz augstākās prioritātes izsaukumiem šobrīd aizbrauc ātrāk kā jebkad,” norāda NMPD direktore Liene Cipule.

Visus jaunos brigāžu punktus NMPD veido tajās Latvijas vietās, kur mediķiem līdz izsaukuma vietai nākas mērot lielus attālumus, kur nav atbilstošas ceļu infrastruktūras vai ir citi apstākļi, kas kavē ātri ierasties izsaukumos. 2019.gadā tika izveidoti pieci jauni punkti - Murmastienē, Sinolē, Jaunjelgavā, Dricānos un Pāvilostā - savukārt pagājušajā gadā tie bija divi  Sabilē un Ikšķilē.

Jaunajos brigāžu punktos lielākoties strādā jaunā tipa brigādes, kurās uz izsaukumiem dodas viens mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs un kuras tiek veidotas papildus jau esošajām brigādēm vai pārdislocētas no punktiem, kur ir vairākas brigādes. Tās darbojas pēc pirmā reaģētāja principa – izsaukuma vietā ierodas pirmās, jo atrodas notikuma vietai vistuvāk, un nepieciešamības gadījumā īpaši kritiskās situācijās tām no tuvākajiem punktiem palīgā steidz citas brigādes.

NMPD atgādina - lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, nevis jādodas uz brigādes punktu. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī citviet. Šādos gadījumos 113 dispečercentrs  uz izsaukumu nekavējoties nosūta citu tuvāko, brīvo brigādi.

NMPD uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, elpas trūkums, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.


LIELPLATONĒ SĀKUSI DEŽURĒT NMPD MEDIĶU BRIGĀDE