Projekti
upe

Ir apstiprināts projekts “Svētes upes krastu un gultnes atbrīvošana no ūdensaugiem zivju dabīgo nārstu vietu atjaunošanai Jelgavas novadā” (projekta nr.  23-00-S0ZF02-000011)

Projekta mērķis ir atjaunot un uzlabot dažādu Svētes upē esošo saimnieciski vērtīgo zivju sugu (vimbu, nēģu) nārsta apstākļus, palielināt to resursus.

Krastu un gultnes atbrīvošana no ūdensaugiem ir svarīgs pasākums, kas veicina zivju dabīgo nārstu vietu atjaunošanu. Ūdensaugi var uzkrāties un veidot biezus klājumus uz ūdens gultnēm un krastiem, kas var traucēt zivju spēju vairoties un dabīgo dzīvotņu veidošanos.,

Kopējais attīrāmais Svētes upes posms būs aptuveni 1200m garš (upes kreisajā krastā 900 m, upes labajā krastā 300m). Vietas tiks saskaņotas ar BIOR speciālistiem, kuri, saskaņā ar Zivju fonda nosacījumu, tiks pieaicināti pirms darbu uzsākšanas veikt izpēti.. Upes tīrīšanas darbi paredzēti jūlija, augusta un septembra mēnešos, kad ūdens līmenis upē ir viszemākais.

Ir svarīgi, lai šādi pasākumi tiktu veikti ar piesardzību un ekoloģisku apziņu, lai minimizētu negatīvo ietekmi uz vidi. Pirms jebkādu krastu vai gultņu atbrīvošanas pasākumu veikšanas ir jāveic rūpīga izpēte, lai novērtētu ūdensaugu vai dzīvnieku populācijas ietekmi uz vidi un zivju dabīgajām nārstu vietām.