Novada ziņas
Ukrainas bēgļiem, kas Latvijā ir darba ņēmēji, gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz

Sākusies gada ienākumu deklarāciju iesniegšana un Latvijā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju vidū valda neziņa, vai tas ir jādara arī viņiem. Valsts ieņēmumu dienests skaidro, kādos gadījumos Ukrainas civiliedzīvotājiem ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un kādos gadījumos tā nav jāiesniedz.

Ja cilvēks strādā algotu darbu:

  • Gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumus, kad neviens no darba devējiem nav piemērojis neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā,  –   šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Ja nodarbinātības periodā neviens no darba devējiem nepiemēroja neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā, cilvēks var vērsties ar iesniegumu par pārmaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Iesniegumu un gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv vai, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā.

Ja cilvēkam ir reģistrēta saimnieciskā darbība:

  • Laikā no 1.marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022.gada laikā saņemtos ienākumus un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv.
  • Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu +371 67120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā

 Ja cilvēks strādā algotu darbu un ir reģistrējis arī saimniecisko darbību:

  • Par laiku, kad cilvēks strādāja algotu darbu, gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz,  izņemot gadījumus, kad neviens no darba devējiem nav piemērojis neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem – nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā, – šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Par laiku, kad algota darba nebija, bet bija saimnieciskā darbība no 1.marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022.gada laikā saņemtos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem - nepilngadīgiem bērniem, kas uzturas Latvijā. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
  • Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv.
  • Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu +371 67120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā.

Informācija ukraiņu valodā ir pieejama ŠEIT.

Informāciju sagatavoja: Valsts ieņēmumu dienests