Novada ziņas
stop zīme

Mainīgo laikapstākļu dēļ pašvaldības autoceļu posmi zaudē nestspēju, intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei bīstamas bedres un ceļi kļūst grūti izbraucami. Lai neatgriezeniski nesabojātu nestspēju zaudējušos autoceļus, uz tiem nepieciešams ieviest autotransporta masas ierobežojumus.

Atbildīgie pašvaldības darbinieki regulāri seko līdzi grants ceļu stāvoklim un izvērtē masu ierobežojošo zīmju uzstādīšanas nepieciešamību atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. 

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Rudens lietavu rezultātā liekais ūdens sakrājas ceļa konstrukcijā un ziemā sasalst, ledus kristāliem uzirdinot ceļa segu. Pavasarī sasalušās ūdens masas strauji atkūst, ceļiem kritiski samazinās nestspēja un braukšanas apstākļi pasliktinās. Sākot atkust ceļa dziļākajiem slāņiem, šķīdonis pāriet rūgumos – tā sarunvalodā sauc dziļo atkušanu. 

Diemžēl šķīdoņa laikā grants autoceļu uzturēšana ir apgrūtināta. Darbus veicot ar smago tehniku, šķīdoņa laikā nestspēju zaudējušie ceļi tiek bojāti vēl vairāk. Ikdienas uzturēšanas darbus – profilēšanu un planēšanu, varēs veikt tikai tad, kad būs iestājušies atbilstoši laikapstākļi ar beznokrišņu periodu, gaisa temperatūru virs +10°C un ceļi būs apžuvuši.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atbildīgiem, arī pašiem izvērtēt ceļa stāvokli, izvēloties atbilstošas braukšanas trajektorijas un braukšanas ātrumu, neapdraudot sevi un citus. Ja kādu no bojātajiem posmiem iespējams apbraukt, iespēju robežās aicinām izvēlēties citu ceļu.

Aktuālā informācija par masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv un Facebook lapā https://www.facebook.com/jelgavasnovads/.

Atsevišķos ceļu posmos ieviesti autotransporta masas ierobežojumi –  izvietotas ceļa zīmes Nr.312 ”Masas ierobežojums”, kas aizliedz braukt transport­līdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto:

Pagasts

Ceļa nosaukums

Masas ierobežojums

Platones pagasts

Kveldes iela (Nr.4)

7 t

Kubliņi – Zīlēnu ceļš (Nr.49)

7 t

Lietuvas šoseja – Zīlēnu iela

7 t

Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja (Nr.63)

7 t

Centra iela (Nr.1)

7 t

Airītes – Bērzoņi – Apšenieki (Nr.18)

7 t

Vilces pagasts

Ziedkalnes ceļš/iela (nr.48) - tiltam pār Svētes upi pie Lielberķenes HES Ziedkalnē

10 t

Igate - Augstkalnes ceļš ( nr.24)

10 t

Blankenfelde - Dēņi

7 t