Projekti
Uzņēmēju tikšanās SAM 3.3.1. projekta ietvaros

Jelgavas novada pašvaldības telpās 14. decembrī noritēja novada uzņēmēju tikšanās. Tā organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrēta projekta ietvaros, kas paredz nākamgad novadā uzņēmējiem savos uzņēmumos izveidot papildus darba vietas.

Pavasarī Jelgavas novada pašvaldībā aizsākās ievērojamas asfalta ceļu pārbūves darbi. Īstenojot SAM 3.3.1. projektu - „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, novadā noasfaltēti būs 10 ceļa posmi, šogad 9 ceļa posmi, 2018.gadā 1 ceļa posms.

Lai tiktu īstenota projektu programma, pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu, kas noteica, kurus ceļus pašvaldība drīkst izvēlēties. Šajā programmā bija iespēja pieteikt projektus to ceļu rekonstrukcijai, kas pēc tam sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā un radītu jaunas darba vietas. Līdz ar to pašvaldība apzināja tos ceļus, kas ved uz ražotnēm ar perspektīvu tuvākā nākotnē attīstīties, jo tas bija galvenais nosacījums, lai projekts tiktu atbalstīts.

Šobrīd, kad ceļu rekonstrukcijas ir noslēgušās, pašvaldība organizē tikšanos ar projektā iesaistītajiem uzņēmējiem. Ceļu asfaltēšanas noritēja divās projektu kārtās. Kopējais komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā ir 30 uzņēmēji. Pēc rūpīgām datu analīzēm un projekta nosacījumiem zināms, ka uzņēmējiem kopā jārada teju 70 jaunas darba vietas.

Jānorāda, ka projekta laikā daļa darbavietu jau ir radītas. No 2014. līdz 2016. gadam izveidotas  jau 12 darba vietas. Nākamā gada laikā projektā iesaistītajiem uzņēmējiem jāizveido vēl 57 darba vietas.

Projektā iesaistītie uzņēmumi:

  • Projekta I kārtas uzņēmumi: SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs”, SIA “Lielvircavas AGRO”, kā arī  zemnieku saimniecības “Laima”, “Ivulla” un “Akcijas”.
  • Projekta II kārtas uzņēmumi: Z/s “Cīrulīši”, z/s “Dobuļi”, SIA “Foil Baltic”, z/s “Grīvnieki”, z/s “Smalkalkšņi”, z/s “Imantas”, z/s “Vanagi”, SIA “Viesu Līči”, z/s “Paitēni”, z/s “Purviņi”, z/s “Valneri”, z/s “Gaujas”, z/s “Baltiņi”, SIA “Dzintaru darbnīca”, z/s “Vilciņi-1”, kā arī uzņēmumi “AGTech”, “Bula” un “Ķiploks”.

Prezentācija: 

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009 tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.