Projekti
Uzsāk projektu, lai veicinātu personu ar īpašām vajadzībām izaugsmi

Š.g. 25. jūnijā Lietuvā, Paņevežā, parakstot sadarbības līgumu un visiem projekta partneriem tiekoties pirmo reizi, tika uzsākts darbs pie Nordplus projekta “Manas izvēles brīvība” (Projekta Nr.: NPAD-2019/10060) īstenošanas, kurš pamatā vērsts uz personu ar intelektuālo invaliditāti attīstību un sabiedrības izglītošanu.

Personas ar invaliditāti bieži saskaras ar dažādiem šķēršļiem un diskrimināciju sabiedrībā. Problēmas mēdz būt dažādas, sākot ar pārvietošanas brīvību un beidzot ar pamattiesību neievērošanu. Īpaši neaizsargāta grupa ir pieaugušie ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Viņi saskaras ar stigmatizāciju un sociālo atstumtību un viņu atrašanās sabiedrībā bieži tiek ierobežota, kā rezultātā tiek pārkāptas viņu tiesības un iespējas uz vienlīdzību. Projekta mērķis ir izveidot vienkāršus, mērķgrupai saprotamus “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīkus, lai informētu par viņu tiesībām, iemācītu tās izmantot un radītu pārliecinātību par sevi.

Projekta pirmās sanāksmes laikā notika projektā plānoto pasākumu un budžeta precizēšana un vienošanās par turpmāko aktivitāšu izpildes grafiku. Nākamā projekta sanāksme notiks Latvijā, Jelgavas novada pašvaldībā no 2019. gada 4. līdz 6. novembrim, kuras laikā tiks prezentēti pirmie darba rezultāti.

Logo