Projekti
Uzsākta projekta “Lauku māksla” realizācija

Ar mērķi īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados, Lauku partnerība “Lielupe” ir uzsākusi LEADER starptautiskās sadarbības projekta “Lauku māksla” realizāciju.

Projektā iesaistītas trīs partnerības no Itālijas, viena no Francijas un viena no Somijas (Aktiivinen Pohjois-Satakunta), kas ir projekta vadošais partneris.

Starptautisko partneru līdzdalība ļaus īstenot daudzveidīgas projekta aktivitātes, tajā skaitā, mākslinieku un vietējās rīcības grupas pārstāvju dalību starptautiskos pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumos Francijā, Itālijā un Somijā, starptautisku pasākumu organizēšanu Jelgavas novadā ar projekta partneru no Francijas, Itālijas un Somijas dalību (praktiskais seminārs “Kūdras inovācijas dizainā un mākslā” un Kūdras mākslas festivāls), kā arī vietēju un nacionālu pasākumu organizēšanu Jelgavas novadā (kūdras darbnīcas skolēniem un konference “Purvu teritorija ilgtspēja”).

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000005 “Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 81070.39. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2018. – 31.12.2019.

attels