Sociālā joma
Valgundē iecerēts izveidot jaunu bērnudārza grupu

Jelgavas novada pašvaldība, izskatot Budžeta komisijā Kalnciema vidusskolas ierosinājumu, atbalstījusi papildus pirmsskolas grupas izveidi. Jauno ieceri plānots īstenot līdz ar jaunā -  2021./2022. mācību gada sākumu. Budžeta komisija akceptēja finanšu līdzekļu piešķiršanu gan jaunu amatu izveidei, gan pirmsskolas grupas inventāra iegādei.

Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema vidusskolas pirmsskolas grupās šobrīd reģistrēti 35 bērni vecuma posmā no pusotra līdz četriem gadiem, kuri sadalīti divās grupiņās. Ņemot vērā Valgundes pagasta demogrāfiskos rādītājus, no 2021.gada 1.septembra iestādē darbu uzsāks trešā grupa izglītojamajiem vecumā no pusotra līdz diviem gadiem.

“Valgundes pirmsskolas grupas tika izveidotas 2008.gadā, vēloties pirmsskolas vecuma bērniem nodrošināt izglītību tuvāk dzīvesvietai, jo zināms, ka Kalnciema vidusskola atrodas nostāk no pagasta centra. Bērnudārziņš platības ziņā nav liels - vien 200 m2 , bet pirms trīs gadiem, veicot ēkai energoefektivitātes un rekonstrukcijas darbus, izdevās ēku lieliski pārplānot, radot tajā plašākas nodarbību un rotaļu iespējas. Trešo grupiņu esam iecerējuši izvietot pirmā stāva telpās, kurās šobrīd netiek organizēts mācību process, telpas izmantojam sportiskām aktivitātēm.  Turpmāk līdzīga satura aktivitātes vairāk organizēsim ārtelpās vai otrā stāva nodarbību telpās,” skaidro Kalnciema vidusskolas direktore Ivita Saldava.

Līdz ar jaunas grupas izveidi iestādei būs nepieciešams piesaistīt arī jaunus kolēģus. Apstiprinātais pašvaldības lēmums paredz izveidot amata vienības – pirmsskolas pedagogs un pirmsskolas pedagoga palīgs. Konkursu uz vakantajiem amatiem izsludinās vasaras laikā, lai jau ar augustu iestādes vadība varētu formēt jaunos darba līgumus. Vasaras periodā jauno pirmsskolas grupu iecerēts aprīkot arī ar nepieciešamo inventāru – garderobes skapīšiem, gultām, galdiem, krēsliem un mācību, rotaļu materiāliem.

Jelgavas novada pašvaldībā kopā ir divas atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes - Elejā un Kalnciemā, bet desmit novada izglītības iestādēs nodrošinātas pirmsskolas grupu darbības. Kopējais izglītojamo skaits pirmsskolās un pirmsskolu grupās ir  1082 bērni.