Novada ziņas
Valsts atbalsts pieejams arī mājsaimniecībām ar propāna-butāna gāzes vai dīzeļdegvielas apkuri

No februāra mājsaimniecības, kuras apkurei izmanto propāna-butāna gāzi (sašķidrinātās naftas gāzi) vai dīzeļdegvielu, var saņemt valsts atbalstu energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai.

Mājsaimniecībām ar propāna – butāna gāzes apkuri izmaksu pieaugumu kompensēs 50 procentu apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro par kilogramu, bet ne vairāk kā 1,29 eiro par kilogramu. Uz vienu mājsaimniecību noteikts patēriņa slieksnis – viena tonna sašķidrinātās gāzes.

Dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu kompensēs 50 procentu apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 eiro par litru. Vienai mājsaimniecībai izmaksu pieaugumu kompensēs četru tūkstošu litru apmērā.   

Valsts sniegto atbalstu neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, savukārt kompensācijas maksā paredzēts iekļaut arī pievienotās vērtības nodokli.

Mājsaimniecības atbalstam varēs pieteikties no 15.februāra. Lai saņemtu kompensāciju, mājsaimniecības lietotājs, kurš ir iegādājies propāna–butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, sākot no 2022. gada 1. maija līdz šī gada 30. aprīlim, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem vēršas pašvaldībā, kas 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. 

Joprojām spēkā ir arī pārējie atbalsta veidi - mājsaimniecībām, kuras laika periodā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē izmanto granulas, briketes vai malku, kā arī mājsaimniecībām, kuras no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim apkurē izmanto elektroenerģiju. Vairāk par valsts atbalstu iedzīvotājiem 2022./23. gada apkures sezonā.

Iesniegumu var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, tai skaitā pilnvarota persona, piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības priekšsēdētājs, ne biežāk kā reizi mēnesī katram apkures veidam.  Tāpat personai ir iespējams pieprasīt atbalstu par vairākiem mājokļiem, par katru mājokli vai katru kurināmā veidu iesniedzot atsevišķu iesniegumu.

Iesniegumus pašvaldība pieņem elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā, Lielā iela 5/7.