Projekti
Veicinot iedzīvotājiem pieejamu vidi sporta aktivitātēm - uzstādīs brīvdabas āra trenažierus

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu, kas paredz novadā labiekārtot aktīvās atpūtas zonas, uzstādot kopumā 29 brīvdabas āra trenažierus piecos novada pagastos. Projektu īstenošana nodrošinās novada iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai ārpus telpām. 

Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 3235 EUR apmērā un piesaistot ELFLA projekta līdzekļus 29 123 EUR apmērā, šogad 29 brīvdabas āra trenažierus uzstādīs Kalnciema, Lielplatones, Sesavas, Jaunsvirlaukas un Līvbērzes pagastos.

16 brīvdabas āra trenažieri - 3 tiks uzstādīti Lielplatones pagastā pie Dienas centra "Birztaliņas, 5 trenažieri Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenē, 5 trenažieri Kalnciema pagastā Kalnciemkrastā un 3 trenažieri Sesavas pagastā Bērvircavas parkā. Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana paredzēta arī Līvbērzes pagastā, kopā iedzīvotājiem nodrošinot 13 dažādus trenažierus, 3 pagasta vietās - Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas, Līvbērzes ciemā pie doktorāta un Vārpas ciemā pie Dienas centra "Vārpa".

Uzstādīto aprīkojumu varēs izmantot ikviens pagastu iedzīvotājs kā līdzekli savas fiziskās formas uzlabošanai. Izvietotos trenažierus plānots piemērot dažāda vecuma grupām – ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem – gan sievietēm, gan vīriešiem. Aprīkojums būs brīvi pieejams un to varēs izmantot ikviens, kas vēlas nodarboties ar sportiskām aktivitātēm un ir veselīga dzīvesveida piekritējs. Iecerēts uzstādīt dažādus trenažierus, lai tie varētu nodarbināt  pēc iespējas dažādākas muskuļu grupas, piemēram, kombinētais brīvdabas trenažieris roku un krūšu muskulatūrai, kombinētais trenažieris gurniem, velotrenažieris u.c.

"Gatavojot projektu pieteikumu, radās pārliecība, ka iedzīvotājiem uzlabojumi būs noderīgi un tiks pozitīvi novērtēti, tāpēc arī turpinām iesākto," stāsta sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja Inese Skromane, atsaucoties jau uz iepriekš veiktajiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem, piemēram, Valgundes pagastā, kur Kalnciema vidusskolas skolēniem tika uzstādīti vairāki āra trenažieri, kas ļoti veiksmīgi kalpo ne tikai sporta stundās, bet arī starpbrīžos.  Šoreiz, rakstot projektu pieteikumus, sapratām, ka aktīvās atpūtas zonas “jātuvina” iedzīvotāju mājvietām, lai ar sportiskām aktivitātēm nodarbotos ne vien bērni, bet arī viņu vecāki un vecvecāki. Tās ir vietas, kas ir jau “pieradinātas” un cilvēku apmeklētas."

Projektu pieteikumi pērnā gada septembrī tika iesniegti Lauku partnerība “Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Abu projektu īstenošanas laiks ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu apstiprināšanu, tas nozīmē, ka jau šomēnes izsludinās iepirkumus par trenažieru iegādi un uzstādīšanu līdz 2017. gada beigām.

Foto no Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbiem.

Projekts "Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā” un projekts "Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos" tika izstrādāti vadoties pēc Lauku partnerības "Lielupe" izstrādātas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam noteiktajām lauku teritoriju attīstības prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā arī iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu attīstību un uzlabošanu un Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023.gadam izvirzītajiem mērķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē