Pašvaldība
Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Šā gada pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēti. Līdz ar to atškirībā no iepriekšējām vēlēšanām iecirkņa maiņa nav jāveic.

No 27. marta varēs noskaidrot un mainīt vēlēšanu apgabalu.

Noskaidro savu vēlēšanu apgabalu un iecirkņus:

Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas apkašsadaļā "Vēlēšanu iecirkņi".

Mainīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, kurā pieder īpašums, var līdz 27. maijam:

  • jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (jāuzrāda Zemesgrāmata vai izziņa no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību)
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” (nepieciešami interneta bankas autentifikācijas rīki vai drošs elektroniskais paraksts)

Īpašos gadījumos, ja vēlētājam nav iespēju iesniegt iesniegumu ne klātienē, ne arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu, iesniegumu var iesniegt arī ar attiecīgās pašvaldības sociālā darbinieka starpniecību, kurš pēc vēlētāja lūguma pieņems un nogādās iesniegumu par vēlēšanu apgabala maiņu atbildīgajam pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādes darbiniekam, vai ar citas personas starpniecību, kuru vēlētājs rakstveidā pilnvarojis (notariāla forma nav nepieciešama).

Svarīgi! Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde NESŪTĪS pa pastu katram vēlētājam uz deklarētās dzīvesvietas adresi vēstuli ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām.

Savukārt 75. un 14. dienā pirms vēlēšanām tiem vēlētājiem, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tiks nosūtīta informāciju par iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu. Paziņojumi tiks izsūtīti 2021.gada 22.marta vakarā. E-adreses pieteikuma forma atrodama: https://latvija.lv/eaddress/reg. Uzzināt vairāk par e-adresi fiziskām personām iespējams: https://mana.latvija.lv/e-adrese/.

Katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 35 novados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.