Projekti
Veselības veicināšanas pilotprojekta noslēguma seminārs

Lai veiktu projekta “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās/ Healthy Boost” aktivitāšu izvērtēšanu un turpinātu diskusiju par vietēja, sezonāla un veselīga uztura nodrošināšanu Jelgavas novada izglītības iestādēs, 10.jūnijā uz pilotprojekta noslēguma semināru pulcējās iesaistītās un ieinteresētās puses.

Seminārā ieskatu pilotprojekta aktivitātēs, kas norisinājās divās novada skolās - Aizupes pamatskolā un Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā - sniedza projekta asistente Dace Mauliņa. Piesaistītā uztura speciāliste Olga Ļubina informēja par izstrādātajām ēdienkartēm, bērnu un vecāku atzinību par tām, kā arī veselīga uztura nozīmi kopumā. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis sniedza kopsavilkumu par LLKC organizētajām reģionālajām diskusijām par zaļo iepirkumu ēdināšanas jomā, to rezultātiem un secinājumiem. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta docētāja Aija Bukova-Žideļūna sniedza informāciju par projekta gaitā izstrādāto starpsektoru sadarbības modeli kā instrumentu mērķu sasniegšanai dažādu jomu pārstāvju iesaistīšanai kopīgā darbā.


Atbilstoši pieteiktajai tēmai, katrs pasākuma dalībnieks bija aicināts “paņemt līdzi” vietējo dārzeni, ogas, augļus vai smaržīgu ziedu pušķi, kas atspoguļojas dalībnieku kopbildē.


Prezentācijas no pasākuma pieejamas šeit:

Kopējais budžets: 2 534 507.85 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00 EUR, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00 EUR.

 

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2019.-31.12.2021.