Projekti

Video veidots Interreg III URBACT projekta Nr. 5574 "Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)" darbības ietvaros.