Projekti
Vilces amatu mājā rokdarbnieces vēsajam laikam darināja maučus

Vilces pagasta rokdarbnieču kopas "Vilcenes" rokdarbnieces Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros apguva praktiskās iemaņas mauču adīšanā. Praktiskās nodarbības notika laika posmā no 2020.gada 11.augusta līdz 2020.gada 15.septembrim Vilces Amatu mājā, vieslektores  Zandas Kursītes vadībā.

19. un 20. gadsimtā tos zināja visā Latvijā – košākie no maučiem meklējami Kurzemes pusē, kur tie bija neatņemama tautastērpa sastāvdaļa.
Tolaik maučus vilka uz linu krekla piedurknēm, kurām nebija aproču, lai piedurkņu gali cieši piekļautos rokai. Mūsdienās mauči pilda ne tikai praktiskas, bet arī dekoratīvas funkcijas.

Grāmatas “Adīti mauči” autore Dace Nasteviča par paveikto saka tā:
“Mauči, dūrgaļi, aproči, maustiņi, pulsa sildītāji, vai kā nu viņus vēl citviet sauc, jau izklīduši tālu plašajā pasaulē. Bet, ticiet man, valdziņu pie valdziņa, pērlīti pie pērlītes raksta kārtās liek ne tikai manas rokas. Mode nāk un iet, bet pašadītie mauči, ļoti ceru, vēl ilgi būs mīļi un silti.”

"Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Mūsdienās tajos var ieadīt rakstus, kas dod mums spēku un aizsargā. Četru nodarbību ciklā dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot latvju rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu”, tā rakstīja nodarbību vadītāja Zanda Kursīte, iesniedzot savu piedāvājumu pirms nodarbību sākuma.

Kopā tika noorganizētas 4 praktiskās nodarbības, kuru laikā 18 rokdarbnieces apguva plašas praktiskas zināšanas rokas locītavu sildošo aproču jeb mauču adīšanā.

Nodarbību tēmas:

  • teorētiska iepazīšanās ar mauču adīšanas pamatprincipiem, paraugu apskate, raksta izvēle, tā zīmēšana uz rūtiņu papīra;
  • materiālu izvēle - dzija, pērles, adatas. Pērļu vēršana uz dzijas, parauga adīšana;
  • mauču adīšana, adījuma noraukšana, saadīšana vai sašūšana.

Nodarbības rokdarbniecēm tika nodrošinātas Zemgales plānošanas reģiona, Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Zemgales kultūras programmas 2020” projekta Nr. 20/1-14.2/K 27 “Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā” ietvaros.

Foto iesūtīja Vilces pagasta rokdarbnieču kopas “Vilcenes” vadītāja Sarmīte Vīpule.

Logo