Novada ziņas
aizskari

Sestdien, 21. janvārī, aicinām uz izcilā latviešu dramaturga Mārtiņa Zīverta 120.jubilejas atzīmēšanu Vilces pagastā.

Plkst.12.00      Piemiņas brīdis Vaiteņu kapos

Vilces Tautas namā

Plkst.13.00      Pasākuma atklāšana. Vilces amatierteātra izrāde “Minhauzena precības” pēc M.Zīverta lugas motīviem, režisore R. Deksne

Plkst.14.00      Vircavas amatierteātra “Bīne” izrāde “Ķīnas vāze”, režisore S.Sustrupe

Plkst.16.00      Kafijas pauze.

Plkst.16.30      Teātra zinātnieces Ritas Melnaces priekšlasījums par M.Zīverta radošo biogrāfiju.

Plkst.17.00      M.Zīverta aktieru telpas svinīga atklāšana.

Ieeja pasākumā bez maksas.