Projekti
Zaļeniekos notiks diennakts nometne bērniem

Aicina pieteikties uz diennakts nometni bērniem Zaļeniekos (Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās) – no 13. līdz 15. augustam.

Nometnē 10–14 gadus veci bērni varēs veicināt savu resursu un vērtību apzināšanos, kā arī attīstīt sadarbības prasmes un veidot pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei. Dalība nometnē bez maksas.

Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties nometnei var pie Jelgavas novada pašvaldības veselības veicināšanas speciālistes Innas Legzdiņas pa e-pastu inna.legzdina@jelgavasnovads.lv vai tālruni +371 25627518 (darba laikā).


Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/033. ''Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā''

Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis:  Iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, īstenojot aktivitātes: Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, Veselīga uztura, Fizisko aktivitāšu, Garīgas veselības un Reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.

attels