Projekti
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi atgriezušies no praksēm citās Eiropas valstīs

Ar profesionālās izglītības programmas “Autotransports” audzēkņu pieredzes apmaiņas pasākumu ir noslēgušās Zaļenieku komerciālās amatniecības vidusskolas audzēkņu prakses un pedagogu profesionālā pilnveide Eiropas Savienības Erasmus + programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā „Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē”.

Atgriežoties no mobilitātes Portugālē – 23 dienu praktiska darba Portugāles autoservisos, jaunieši paši izvērtēja savas prasmes pirms un pēc iemaņu praktizēšanas starptautiskā vidē. Jaunieši atzīst, ka bijusi iespēja iemācīties pamatfrāzes, kā arī tehnisko terminoloģiju portugāļu valodā, kas ļoti noderējis darbam prakses vietās. Vērojams, ka paaugstinājušās arī prasmes sava personīgā budžeta sastādīšanā, kontrolē un plānošanā, problēmu risināšanā un atbildībā par apkārtējo vidi. Daži jauniešiem atzīst, ka būtiski paaugstinājušās prasmes organizēt un vadīt savu mācīšanās procesu, kā arī prasmes izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā vai sociālajā dzīvē. Vērtējot spēju sadarboties ar cilvēkiem no citām kultūrā, esot ārpus Latvijas robežām, jaunieši atzīst, ka jau iepriekš iegūtā pieredze ļoti noderējusi un sadarboties ar citas tautības cilvēkiem esot bijis ļoti viegli.

Jaunieši atzīst un ir ļoti apmierināti, ka prakses vietās pakāpeniski tika uzticēti nopietnāki darbi un viņi ir iemācījušies ātri un efektīvi strādāt gan individuāli, gan komandas darbā. Tāpat praktikanti atzīst, ka uzlabojuši savas zināšanas automobiļu remontā.​ Jaunieši ļoti priecājas par iespēju brīvajā laikā iepazīt Portugāles populārākos apskates objektus.

23 audzēkņu stažēšanās un 3 pedagogu profesionālā pilnveide, tai skaitā 12 programmas “Restaurācija” izglītojamo, 6 programmas “Autotransports” izglītojamo un 5 programmas “Augkopība” absolventu notika Erasmus + programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē” (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287 ) ietvaros. Projektu 68 407,00 Eur apmērā finansē Eiropas komisija.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare

Erasmus logo