Projekti
Grupas bilde

Otrajās Lieldienās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” 6 audzēkņi un nesenie absolventi skolotāja Normunda Straujas vadībā devās uz Vāciju, lai līdz aprīļa beigām stažētos Būvniecības nozares apvienības Profesionālās izglītības attīstības centrā Berlīnē – Brandenburgā.

28 dienu ilgā praksē jaunieši apgūst dažādas darba tirgum noderīgas prasmes gan savai personības pilnveidei, gan arī profesionālai izaugsmei. Vienlaicīgi pašlaik Vācijā savu meistarību pilnveido skolas audzēkņu prakses vadītāja no uzņēmuma A/S “Būvuzņēmums Restaurators”. Tādā veidā skola nodrošina, lai arī turpmāk, audzēkņiem izejot praksi Latvijā, tiktu nodrošināta līdzvērtīga prakses kvalitāte kā Vācijā.

Projekta ietvaros šī mācību gada laikā Būvniecības nozares apvienības Profesionālās izglītības attīstības centrā Berlīnē – Brandenburgā kopumā stažējās 16 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi, profesionāli pilnveidojās 4 pedagogi un viens prakses vadītājs.

Projekta noslēgumā 12.maijā Zaļeniekos notiks noslēguma konference “Iegūtā pieredze nākotnei”. Konferencei savu dalību apstiprinājuši gan Latvijas Amatniecības kameras pārstāvji, gan arī pārstāvji no projekta sadarbības partnera - Būvniecības nozares apvienības Profesionālās izglītības attīstības centra Berlīnē – Brandenburgā. Konferences laikā skolas pedagogiem, pašvaldības darbiniekiem, sadarbības partneriem un citu izglītības iestāžu pārstāvjiem tiks prezentēti projektā sasniegtie rezultāti, to ilgtspēja, kā arī tiks iezīmētas skolas attīstības ieceres.

Audzēkņu stažēšanās notiek Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem” (Nr.2015-1-LV01-KA102-013236) ietvaros. Projektu 116 526,00 EUR apmērā finansē Eiropas komisija.

Erasmus logo