Sociālā joma
Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Iestājoties siltākam laikam un sākoties aktīvākai vasaras tūrisma sezonai, ceļotāji aicināti doties neparastā piedzīvojumā, ko sniegs jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”. Tā ietvaros izstrādāti  trīs tematiskie tūrisma maršruti, kas aptver Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu prasmju, tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības.

Lai ceļotājam informācija par piedāvājumiem būtu pieejamāka un uzskatāmāka, tūrisma maršruta izstrādes ietvaros tapušas košas informatīvas brošūras, kas piedāvā trīs dažādus tematiskos maršrutus.

Maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Amatu prasmes un tradīcijas” būs iespēja ne tikai atklāt visdažādākās latviešu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālās amatu prasmes un paaudžu paaudzēs krātās zināšanas, bet arī pagatavot nelielu, toties unikālu suvenīru. Ceļotāji aicināti iepazīt arī apskates objektu saimniekus un īpašniekus, kuri kopj un īsteno amatu  prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Savukārt maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Nemateriālo kultūras mantojumu” ceļotāji aicināti ieraudzīt un iepazīt unikālus tūrisma objektus un to saimniekus, kuri glabā, lolo un nodod tālāk nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, palīdzot vairot zināšanas un ļaujot dziļāk izprast savas saknes. Iepazīt unikālos etnogrāfiskos tautastērpus, izbaudīt īpašus pirts rituālus un apgūt kādu no tradicionālo ēdienu pagatavošanas meistarstiķiem – tie ir tikai daži no daudzveidīgajiem piedāvājumiem, ko sniegs apskates vietas, dodoties šajā piedzīvojumā.

Lai iepazītu izcilu personību - rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju, komponistu, ārstu, pirmo valstsvīru un daudzu citu – atstāto darbu mantojumu, ceļotāji aicināti doties maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Izcilas personības, vietas un notikumus”. Tāpat šajā brošūrā apkopotas interesantas apskates vietas - muzeji, baznīcas, parki -, kas ļaus ceļotājiem iepazīt vērtības, ar ko lepojas vietējie iedzīvotāji.

Brošūras no jūnija būs pieejamas Zemgales reģiona tūrisma informācijas sniegšanas vietās. vai digitāli.

Tūrisma maršruti  “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” būs lielisks piedzīvojums apmeklētājiem, kuriem interesē radošas aktivitātes, kas balstītas kultūras izpētē un iepazīšanā. Katrs no apskates objektiem ir unikāls un tā vērts, lai atklātu, izpētītu un iepazītu tuvāk.

Aktivitātes īstenotas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Kauranena
Zemgales plānošanas reģiona
Projekta asistente/ tūrisma eksperte