Projekti
Zemgales ciema rokdarbnieces aktualizē tautisko brunču aušanas prasmes

Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs - Dzīvo gudri" no 2018.gada 23.maija līdz 2018.gada 15.decembrim īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda , Zemgales Plānošanas reģiona un  AS Latvijas Valsts meži finansiāli atbalstīto projektu "Aušanas amata prasmju attīstība un popularizēšana Zemgales ciemā".

Projekta mērķis ir aktualizēt tautisko brunču aušanas prasmes, sekmēt Zemgales reģionam raksturīgo aušanas amata prasmju saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu.

Teorētiskās nodarbībās vienpadsmit rokdarbnieces varēja uzzināt par latviešu etnogrāfiskā tērpa veidošanās vēsturi, apģērba gabaliem, Zemgales sieviešu brunču auduma krāsām, rakstiem, materiāliem, kopējo un atšķirīgo dažādos Latvijas novados. Praktiskās nodarbībās rokdarbnieces apguva praktiskās iemaņas aušanai atlasa tehnikā, mācījās aprēķināt velku materiālu brunču audumam un veikt visus sagatavošanās darbus brunču aušanai. Šobrīd notiek darbs pie brunču aušanas. Paralēli rokdarbnieces turpina aust lielos plecu lakatus.

Projekta laikā noaustos brunčus un plecu lakatus varēs redzēt aktivitāšu centra "Zemgale" telpās no 11.decembra iekārtotā izstādē "Varēšanas prieks".

Projekta finansējums 900,00 EUR.

Projekta vadītāja Herta Elza Šalkovska