Projekti
Zemgales ciema rokdarbnieces pilnveido aušanas prasmes

  Glūdas pagasta biedrība „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” no 2017.gada 16.jūnija līdz 2017.gada 15.decembrim īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales Plānošanas reģiona un AS Latvijas Valsts meži finansiāli atbalstīto projektu “Mans lakats Latvijai”. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Zemgales kultūrvides attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojums saglabāšanā, izzinot un pilnveidojot aušanas amata prasmes Zemgales ciemā.

Projekta laikā divpadsmit rokdarbnieces ieguva teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par Zemgales reģiona vēsturiskiem lakatiem, aušanas materiāliem, lakatu kompozīciju, rūtojumu, auduma iekārtojuma risināšanu, diegu daudzuma aprēķināšanu, velku vilkšanu velku kokos, auduma iekārtošanu stellēs, nītīšanu, šķietošanu, siešanu, lakatu aušanu, bārstu siešanu. Projekta laikā noaustie darbi ir apskatāmi aktivitāšu centrā “Zemgale” iekārtotā izstādē “Darbs dara darītāju”. Projekta aktivitātes sekmē Zemgales kultūrvides un amatniecības prasmju tālāku attīstību, veicina nodarbinātību.

Projekta finansējums 715,00 EUR.

Projekta vadītāja Herta Elza Šalkovska

attels2