Uzņēmējdarbība Zemgalē

Zemgales reģiona pamatskolu skolotāji, administrācijas darbinieki vai skolu direktori projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros līdz 28. maijam aicināti pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam, kas notiks no 27.-30. jūnijam Tronheimā Norvēģijā, lai iepazītu uzņēmējdarbības mācīšanas un apgūšanas metodes Norvēģijas pamatskolās.

Pieredzes apmaiņas programmā plānots iepazīt Tronheimas skolu pieredzi uzņēmējdarbības ievirzes mācībās pamatskolēniem, apgūt dažādas metodes, tostarp zinātnes centru apmeklējumu iekļaušanu mācību procesā kā rīku iedvesmai un radošām izpausmēm.

Zemgales reģiona pamatskolu skolotāji, administrācijas darbinieki vai skolu direktori aicināti pieteikties līdz 28. maijam, rakstot projekta vadītājai Sigitai Šiļvjanei uz Sigita.Silvjane@zpr.gov.lv. E-pastam jāpievieno motivācijas vēstule, kurā jāiekļauj informācija par savu vai izvirzītā pārstāvja līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbības tēmu vai prasmju iekļaušanā mācību programmā, uzņēmējdarbības radošuma veicināšanu, ideju radīšanu vai citiem mācību laikā izmantotiem rīkiem. Tāpat motivācijas vēstulē jānorāda, kā gūto pieredzi un zināšanas plāno pielietot. Ja iespējams, aicinām e-pastam pievienot arī diplomu, sertifikātu vai citu apliecinājumu kopijas par skolēnu sasniegumiem ar uzņēmējdarbību saistītos pasākumus un konkursos, kur piedalījies arī konkrētais pārstāvis.

No katras Zemgales pašvaldības tiks izvirzīts viens pārstāvis, kam būs dota iespēja piedalīties apmaksātā pieredzes apmaiņas braucienā uz Tronheimu.

Projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” iniciatīva “Zemgales reģiona skolotāju un direktoru vizīte uz Norvēģiju, lai iepazītu uzņēmējdarbības mācīšanas un apgūšanas metodes” tiek ieviesta EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Iniciatīva tiek īstenota EEZ grantu divpusējās sadarbības fonda ietvaros. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Informāciju sagatavoja: Zemgales plānošanas reģions