Izglītība
Ziņa papildināta: Plānotais izglītības nozares darbinieku streiks nenotiks

Izglītības un zinātnes ministrija ziņo, ka ir panākta vienošanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un pedagogu plānotais streiks nenotiks. 

Papildināts ar sākuma rindkopu.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētajā izglītības un zinātnes nozares darbinieku streikā plāno piedalīties 454 Jelgavas novada izglītības iestāžu darbinieki no 19 izglītības iestādēm. 

Streikā plāno piedalīties Aizupes pamatskola, Branku pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” un filiāle Lielplatonē, Elejas idusskola, , Kalnciema pagasta pamatskola, Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”, Kalnciema vidusskola, Līvbērzes pamatskola, Ozolnieku Mūzikas skola, Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”, Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Ozolnieku vidusskola, , Sesavas pamatskola, Staļģenes vidusskola, Svētes pamatskola, Šķibes pamatskola, Teteles pamatskola, Vilces pamatskola, Vircavas pamatskolas Platones filiāle, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.

Daļa izglītības iestāžu nepiedalīsies streikā vai streikā piedalīsies daži pedagogi no iestādes, tajā skaitā Ānes pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Garozas pamatskola, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola, Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs, Salgales Mūzikas un mākslas skola.

Pieteiktais streika sākuma datums ir 19.septembris. Aicinām visus vecākus, kuru bērni apmeklē minētās izglītības iestādes, sekot līdzi oficiālajai izglītības iestāžu informācijai par plānotajām izmaiņām mācību procesa plānojumā informācijas sistēmā “E-klase”. 

Informācija par Jelgavas novada izglītības iestāžu darba organizāciju streika laikā

Iestāde Darba organizācija streika laikā
Aizupes pamatskola Slēgta
Ānes pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” Atvērta. 
Tikai divas grupas strādās nepilnu darba dienu – no plkst. 7.00 līdz 15.30.
Branku pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” Slēgta
Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” un filiāle Lielplatonē Slēgta
Elejas vidusskola Slēgta
Garozas pamatskola Atvērta
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola Atvērta, tiks mainīts nodarbību plāns.
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola Atvērta
Kalnciema pagasta pamatskola Daļēji atvērta, tiks veiktas izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā.
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte” Atvērta
Kalnciema vidusskola Slēgta (arī pirmsskolas grupas)
Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs Atvērta
Līvbērzes pamatskola Slēgta (arī pirmsskolas grupas)
Ozolnieku Mūzikas skola Daļēji slēgta -19.septembrī tiks mainīts nodarbību saraksts, ar 20.septembri pedagogi atgriežas darbā.
Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”

Daļēji slēgta. 

Filiāle Rīgas ielā 29 - slēgta 19.septembrī;

Skolas ielā 10: 

  • Narcisīšu (2 gadīgi bērni) grupa slēgta 19. septembrī, darbu turpina no 20. septembra;
  • Īrisiņu (2 gadīgi bērni) grupa slēgta no 19.-21.septembrim, darbu turpina no 22. septembra;
  • Tulpīšu (3 gadīgi bērni), Margrietiņu (3-4 gadīgi bērni), Pūpoliņu (3 gadīgi bērni) grupas slēgtas 19.-23.septembrim, darbu turpina no 26.septembra.
  • Asterīšu (2 gadīgi bērni), Krokusiņu (1,5 gadīgi bērni), Zvaniņu (4 gadīgi bērni) grupas turpinās strādāt.
Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” Slēgta
Ozolnieku vidusskola Slēgta 19. septembrī.
3.-12.klasēm mācības tiks organizētas  attālināti. 
Salgales Mūzikas un mākslas skola Atvērta
Sesavas pamatskola

Daļēji slēgta:

  • mācības nenotiks 2. un 4.-9.klasē;
  • pirmsskolas grupas strādās klātienē; 
  • 1. un 3.klasei mācības notiks klātienē
Staļģenes vidusskola Daļēji slēgta. Pirmsskolas grupas slēgtas 19. un 20.septembrī. 1.a un 1.b klasei mācības notiks klātienē. 
Svētes pamatskola Daļēji slēgta -informācija par darba organizāciju E-klasē.
Šķibes pamatskola Slēgta (arī pirmsskolas grupas). 4 -5 pamatskolas pedagogi mācību stundas vadīs attālināti.
Teteles pamatskola Daļēji atvērta. Tiks veiktas izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā.
Vilces pamatskola Slēgta (arī pirmsskolas grupas)
Vircavas pamatskola

Atvērta:

  • Vircavas pamatskolai tiks mainīts mācību priekšmetu stundu saraksts;
  • Lielvircavas filiālē 19. – 21. septembrī mācības nenotiks 4-6 gadīgiem bērniem;
  • Platones filiālē 19.-23. septembrī mācības nenotiks 1. – 9. klasei un 5/6 gadīgajiem bērniem.
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Slēgta (arī pirmsskolas grupas).
5 pedagogi mācību stundas vadīs attālināti.