Projekti
Zināms būvdarbu veicējs darbiem Lielvircavas muižas telpās

Noslēgusies iepirkuma procedūra Lielvircavas muižas atjaunošanas darbiem, līdz ar to zināmi būvdarbu veicēji un tuvākajā laikā aizsāksies renovācijas darbi. Starp 13 būvfirmām konkursā uzvarējis SIA „Zemgales Būvserviss”, kas plānotos darbus salīdzis veikt par 13 781.58 EUR bez PVN. 

Projekta ietvaros vairākām muižas telpām plānota grīdas un sienu atjaunošana, kā arī logu aiļu un durvju restaurācija. Vēsturiskajām muižas vītņveida kāpnēm plānots atjaunot pakāpienus. Darbu rezultātā kāda daļa kultūras un vēstures objekta varētu atdzimt jaunā veidolā, lai atjaunotajās telpās ierīkotu Jelgavas novada muižu un baznīcu ekspozīciju zāles.

Jau ziņots, ka pērn oktobra sākumā Jelgavas novada pašvaldība bija saņēmusi apstiprinājumu projektu pieteikumam Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā, kas sniedza iespēju atjaunot vairākas telpas Lielvircavas muižā. Piedaloties biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā (ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”), Jelgavas novada pašvaldība iesniedza projektu “Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”.

Jelgavas novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskajiem resursiem. Lielvircavas kungu māja (vietējas nozīmes kultūras piemineklis nr. 5240) celta klasicisma stilā 19.gs. vidū. Kopš 1924. gada muižas ēkā darbojas skola. 2013.gadā tika veikta muižas telpu rekonstrukcija KPFI projekta ietvaros, kad atjaunoja muižas zāli, ēkā uzlaboja ventilāciju, pieslēdza pie siltumapgādes, uzstādīja energoefektīvu apgaismojumu, muižas ēkas zālei ielika jaunas koka durvis, nomainīja grīdu, kā arī labiekārtoja virtuvi, ēdamzāli un aktu zāli. Izstāžu telpās atsedza senā parketa fragmentu, kas datēts ar 1860.g. Atjaunotās telpas ar finansējumu no Lauku attīstības programmas veidotas kā izstāžu zāles un šobrīd aktīvi nodrošina norisi pasākumiem.

No 2014.gada muiža ir tūrisma apskates objekts un gada laikā to apmeklējuši aptuveni 600 cilvēki gan dažādu pasākumu ietvaros, gan ar tūrismu saistītās aktivitātēs. Pērn -  2016.gadā muižā organizēti semināri un pasākumi, ko kopumā apmeklējuši jau 989 cilvēku, no tiem 607 apmeklētāji saistīti ar tūrisma aktivitātēm, pārējie 382 – kā pasākumu apmeklētāji. Tāpat muiža iesaistīta Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētajā Leģendu nakts pasākuma apritē, kas piesaista arvien vairāk interesentu un dalībnieku.

Projekta “Saglabāt, lai nepazaudētu-Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”  īstenošanas laiks ir plānots līdz  2017.gada augusta beigām.

Projekta kopējais finansējums ir 18 490,71 EUR, tai skaitā publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums) - 13 913,60 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 4 577,11 EUR apmērā.

SIA „Zemgales Būvserviss” līguma izpildes termiņš 2017.gada 12.jūnijs. Projekta būvdarbu laikā būvuzraudzību veiks SIA "LERIX".

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē