Bērzkalnes PII

Laikā, kad visapkārt iemirdzas svētku rotas, arī Bērzkalnes PII pirmsskolēni savā eglītē āra teritorijā iededza pašas spožākās zvaigznes, kuras tika darinātas kopā ar saviem mīļajiem, kuplā pulciņā tiekoties 22.decembra rītā svētku pasākumā “Zvaigznīšu gaismā pretī Ziemassvētkiem”.

Šogad par svētku noskaņu rūpējās Zaķis (skolotāja I.Akmene), kurš palīdzēja meklēt Ziemassvētku skaņas, Kaza (skolotāja D.Bratuškina), kura kopā ar bērniem cepa brīnumpiparkūkas, kuras pēc tam dancoja iestādes teritorijā, Vilks (skolotāja G.Grāmatiņa), kurš bija nosalis un, kuram bērni uzadīja siltas zeķes un to sasildīja ar rotaļu un, protams, Ziemassvētku vecītis, kurš šajā gadā bija apmaldījies iestādes mājīgajās telpās tur meklējot bērnus! Sadzirdot bērnus pagalmā - ciemiņam nācās pie tiem doties, izkāpjot pa logu!

Iestādes kolektīvs ļoti priecājās par svētku dalībnieku kuplo pulciņu un saka paldies bērnu vecākiem par iespēju šajā straujajā un aizņemtajā dzīves ritumā atrast laiku pabūt kopā un radīt svētku noskaņu! Arī darbīgie rūķi šogad īpaši centušies, lai iepriecinātu iestādes kolektīvu: paldies bērnu vecākiem un Z/S “Kotiņi” par sagādātajām dāvanām!

…Ir labi, ja kāds sirdī iemet

Klēpi baltu zvaigžņu…

Lai tas ir Ziemassvētku prieks,

Lai tas ir Jaunais gads!

Sakām sirsnīgu paldies savu pirmsskolēnu vecākiem par atbalstu un sadarbību visa gada garumā un ikvienai ģimenei vēlam līksmu, veiksmes un veselības pilnu Jauno 2023.gadu!

Bērzkalnes PII kolektīvs

Teksts: pirmsskolas mūzikas skolotāja I.Blauma

Foto: vadītāja I.Korlaša