Projekti
Zviedrijā notika projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” starpposma izvērtējums

Septembrī Zviedrijas pilsētā Eskilstunā uz projekta vidus posma izvērtējumu ieradās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Vācijas (Reklinghausenas apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Zviedrija (Sormlandes apgabals) – pārstāvji.

Projekta partneri eksperta un moderatora Rolf Schneidereit vadībā diskutēja par projektā sasniegtajiem rezultātiem, katras valsts labās prakses piemēriem, kā arī pozitīvo pieredzi, kas gūta, apmeklējot iepriekšējos seminārus Vācijā un Polijā. Tāpat tika nosprausti tuvākie mērķi projektā – apkopot labos prakses piemērus kopējā grāmatā, lai iepazīstinātu plašu sabiedrību, kā arī gatavot nākamo projekta pieteikumu padziļinātai mērķgrupu vajadzību izpētei – tās ir ģimenes ar bērniem, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām un bēgļi.

Tāpat kā iepriekšējos pasākumos, tika sniegts ieskats tādos jautājumos kā migrantu integrācija Zviedrijā, starpkultūru sadarbības jautājumi politiķu un NVO izpratnē, senioru iekļaušana, demokrātijas un iekļaujošas sabiedrības veidošanās Sormlandes reģionā, informācija par Patvēruma meklētāju, Migrācijas un integrācijas fondu (AMIF) bēgļu un migrantu integrācijai Zviedrijā. Jāpiebilst, ka Zviedrijā šis fonds jau atlasījis pirmos projektus visdažādākajās jomās, lai veicinātu jaunpienācēju iekļaušanos sabiedrībā.

Kā praktisks piemērs minama vizīte Skiftinge ģimenes centrā Eskilstunā, kas apvieno bērnudārza, bērnu pieskatīšanas, vecmātes, sociālā darbinieka vienotu pakalpojumu kompleksu iedzīvotājiem. Turklāt visi šie pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-31.07.2017.