Nr.p.k.

 

Objekts

Nodevas likme

Fiziskai personai

Juridiskai personai

EUR

EUR

1

II vai III grupas ēkas

(jauna būvniecība)

70

160

2

II vai III grupas ēkas

(novietošana, restaurācija, atjaunošana vai pārbūve)

50

90

3

II vai III grupas Inženierbūves

(jauna būvniecība, novietošana, ierīkošana, atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana)

30

70

4

Būvniecības ieceres akcepts

20

5

Būvvaldes izziņas

20