Prasības pretendentiem:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. ir Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem noteiktā izglītība, profesionālā kvalifikācija un profesionālā pilnveide, vēlams iegūts maģistra grāds izglītības vadībā vai pedagoģijā, vai līdzvērtīgā jomā;
 3. valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 5. pieredze izglītības projektu vadībā un / vai ar izglītību saistītās jomās (jaunatnes darbs, vide, sports, pētniecība) tiks uzskatīta par priekšrocību; 
 6. zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, budžeta plānošanā un projektu īstenošanā; 
 7. zināšanas izglītības jomu un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanā un piemērošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā; 
 8. vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus strādāt komandā, organizēt iestādes darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus; 
 9. spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes, augsta atbildības izjūta, prasme sadarboties;
 10. labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 5. Šķibes pamatskolas attīstības vīziju uz vienas A4 lapas.

Mēnešalga – 1519,00 EUR

Pieteikšanās termiņš – 20 kalendāra dienas kopš sludinājuma publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā “Jelgavas Novada Ziņas” (līdz 2021.gada 6.septembrim).

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv ar norādi “Šķibes pamatskolas direktora amata konkursam”.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.