Kolektīvs
Folkloras kopas
Pagasts
Glūdas pagasts

Dibināts: 2004.gadā

Vadītāja: Olga Rožko

Kontakti: +371 28451480

Mēģinājumi notiek Glūdas pagasta Nākotnes kultūras namā

  • trešdienās, piektdienās plkst.16.30 – 18.30

Kolektīvā darbojas 15 dalībnieki, kurā ir dažādu slāvu tautību pārstāvji: krievi, baltkrievi, ukraiņi un arī latvieši.

Kolektīva darbības virzieni:

  • Slāvu gadskārtu svētku organizēšana un vadīšana Glūdas pagastā.
  • Slāvu kultūras mantojuma apzināšana Glūdas pagastā.
  • Dažādu projektu īstenošana, ar kuru palīdzību tiek apzinātas un realizētas slāvu gadskārtu ieražu tradīcijas.
  • Izglītojošo pasākumu vadīšana (meistarklases jauniešiem, pasākumi skolās).
  • Iegūto zināšanu apkopojums - informatīvās avīzes, dziesmu krājums, grāmata "Slāvu un latviešu svētku svinēšanas tradīcijas" (latviešu un krievu valodā).
  • Sadarbība ar dažādiem latviešu pašvaldības kolektīviem, Jelgavas pilsētas, Kārsavas mazākumtautību kolektīviem.
  • Dalība Glūdas pagasta un Jelgavas novada pasākumos, valsts pasākumos - mazākumtautību festivālā, Dziesmu svētkos, "Baltika" festivālos.