Kolektīvs
Folkloras kopas
Pagasts
Svētes pagasts

Dibināts: 2011.gadā

Vadītājs: Mārtiņš Pružinskis

Kontakti: +371 29989815

Mēģinājumi notiek Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras namā

  • ceturtdienās plkst.15.00 – 17.30

Folkloras kopā darbojas 11 dalībnieces, cilvēki, kuriem mīļas ir mūsu tautas tradīcijas, vēlme tās dziļāk iepazīt un saglabāt, nest tālāk un rādīt pārējiem, sniedzot koncertus gadskārtu godos. Te tiek iepazīti senie instrumenti, dziesmas, danči, rotaļas. Ar folkloras kopas dalību tiek kuplināti pagasta tradicionālie svētki kā Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Miķeļi, Mārtiņi un Ziemassvētki. Dālava sniegusi koncertus kaimiņu pagastos Līvbērzē, Zaļeniekos, Staļģenē, kā arī kaimiņu  pilsētās – Dobeles amatu mājā, svinot kopīgi Mārtiņus, gan Aucē. Folkloras kopa ciemojusies arī pie bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavas dienas centrā, gan vairākos Jelgavas bērnu dārzos.