Kolektīvs
Vokālie ansambļi
Pagasts
Svētes pagasts

Dibināts: 2000.gadā

Vadītāja: Daiga Gorbunova

Kontakti: +371 26526966

Mēģinājumi notiek Svētes pamatskolas zālē

  • pirmdienās plkst.15.30 – 18.00

Svētes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Nianse” darbojas jau 23. sezonu. Ansambļa darbības laiks ir ļoti bagāts ar dažādiem koncertiem gan Svētes pagastā, gan citos pagastos. Īpaši ansamblis ir iecienīts Jelgavas dzejnieku vidū, jo bieži tiek aicināts uz dažādiem dzejas pasākumiem kuplināt dzejas lasījumus ar dziesmām.