Datums 4.–31. oktobris, 2023
Laiks17.00–21.00
Vieta Jelgavas novada jauniešu iniciatīvu centros
Jauniešu centrs

Ieskaties aktuālajā informācijā par oktobra aktivitātēm Cenu un Līvbērzes pagastu jauniešu centros.