Datums 24.–28. aprīlis, 2023
Laiks12.00–20.00
Vieta Jelgavas novads
digitālā nedēļa

No 24. līdz 28. aprīlim Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa "Digitālā nedēļa 2023", kuru īsteno Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības partneriem. Dažādos pasākumu formātos uzņēmumi un iedzīvotāji tiek aicināti attīstīt digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai, aktīvāk izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus, vienlaikus pievēršot uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

Cenu pagastā:

25.04. no 16.00 līdz 20.00 Ānes jauniešu iniciatīvu centrā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu, sociālo tīklu profila izveidi un digitālā cv veidošanu.

25.04. no 17.00 līdz 20.00 Branku jauniešu iniciatīvu centrā “Tuvu”

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu un podkāstu veidošanu.

 

Elejas pagastā:

28.04. no 15.00 līdz 20.00 Elejas jauniešu iniciatīvu centrā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu, rēķinu apmaksu un digitālā cv izveidi

 

Glūdas pagastā:

25.04., 27.04., 28.04. no 09.00 līdz 15.00 Nākotnes bibliotēkā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

 

Jaunsvirlaukas pagastā:

24.04. no 10.00 līdz 18.00 Staļģenes bibliotēkā

Konsultācijas iedzīvotājiem par Digitālā drošība internetā, gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, portāla – latvija.lv izmantošanu.

24.04. no 10.00 līdz 14.00 Vecsvirlaukas bibliotēkā

E-risinājumu diena (portāls Latvija.lv, e-paraksta un e-adreses izveide un lietošana, rēķinu apmaksa internetbankā, informācijas meklēšanā internetā, bibliotēkas abonētajās datu bāzēs, 3td e-grāmatu bibliotēkas lietošana, piekļuve rēķiniem un to izdruka un mapju organizēšana datorā u.c.)

24.04.,27.04 no 16.00 līdz 20.00 Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

25.04. no 8.00 līdz 17.00 Staļģenes bibliotēkā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta izveidi, lietošanu; rēķinu apmaksu internetbankā, piekļuve rēķiniem un to izdruka (Bill.me, TET, Elektrum, LMT, Tele2 u.c.)

25.04. no 10.00 līdz 14.00 Vecsvirlaukas bibliotēkā

Viedtālruņu un aplikāciju diena (viedtālruņa izmantošana, iestatījumi, aplikāciju lejupielāde, izmantošana u.c.) izmantošanā)

26.04 no 17.00 līdz 20.00 Staļģenes jauniešu iniciatīvu centrā

Konsultācija iedzīvotājiem par e-pasta lietošana, Informācijas meklēšanu, uzglabāšanu un pārsūtīšana.

27.04. no 8.00 līdz 18.00 Staļģenes bibliotēkā

Konsultācija iedzīvotājiem par bibliotēkas piedāvāto bezmaksas datu bāzu un e-resursu izmantošanu (3td.lv, Letonika.lv, News.lv)

27.04. no 10.00 līdz 12.00 Vecsvirlaukas bibliotēkā

Konsultācija iedzīvotājiem par drošību internetā vidē, viltus ziņu atpazīšanu.

27.04. no 13.00 līdz 15.00 Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”

Praktiskā nodarbība "Viedtālruņa iespēju izmantošana ikdienā"

28.04. no 8.00 līdz 17.00 Staļģenes bibliotēkā

Konsultācija iedzīvotājiem par elektronisko katalogu, grāmatu meklēšanu un pasūtīšanu.

28.04. no 13.00 līdz 15.00 Vecsvirlaukas bibliotēkā

Praktiskā nodarbība Canva (pamatzināšanas programmas izmantošanā)

 

Kalnciema pagastā:

27.04. no 16.00 līdz 18.00 Kalnciema pagasta pamatskolā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

 

Lielplatones pagastā:

25.04. no 15.00 līdz 19.00 Lielplatones muižā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu un drošību sociālajos tīklos.

27.04. no 17.00 līdz 19.00 Lielplatones bibliotēkā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu.

 

Līvbērzes pagastā:

26.04. no 17.00 līdz 20:00 Aktivitāšu centrā "Līvbērzē"

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu un drošību internetā.

27.04. no 9.00 līdz 19.00 Līvbērzes bibliotēkā Pasākums “Par drošu internetu”, anketu aizpildīšana.

 

Ozolnieku pagastā:

24.04. no 17.00 līdz 20.00 Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centrā

Konsultācija iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu, drošību izmantojot internetu un saziņu internetā (e-pasts, sociālie tīkli, blogi, utt.) 26.04. no 15.00 līdz 17.00 Ozolnieku bibliotēkā Konsultācija iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

 

Platones pagastā:

25.04. no 14.00 līdz 16.00 Lielvircavas kultūras namā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

26.04. no 12.00 līdz 15.00 Lielvircavas kultūras namā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu 27.04. no 11.00 līdz 14.00 Lielvircavas kultūras namā Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

No 24 līdz 28.aprīlim darba laikā Lielvircavas bibliotēkā

Konsultācijas iedzīvotājiem par digitālajiem pakalpojumiem, portāla Latvija.lv pakalpojumiem, televīzija un radio datorā lietošanu, gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, 3td e-grāmatu bibliotēkas lietošana, Lursoft laikrakstu bibliotēkas www.news.lv, www.letonika.lv iespējas, informācijas meklēšanu. Kā arī datorprasmju un informācijpratības apguve sākumskolas vecuma bērniem.

 

Salgales pagastā:

24.04. no 14.00 līdz 18.00 Garozas jauniešu telpā “Eži”

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu, digitālo cv veidošanu un sociālo tīklu izveidi.

 

Svētes pagastā:

28.04. no 17.00 - 20.00 Svētes jauniešu iniciatīvu centrā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu, informācijas pārsūtīšanu, uzglabāšanu, meklēšanu un sociālo tīklu profilu izveidi.

 

Valgundes pagastā:

24.04. no 10.00 līdz 14.00 Valgundes bibliotēkā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu, drošību lietojot internetu, paroļu veidošanu un glabāšanu.

24.04. no 18.00 līdz 20.00 Valgundes pagasta tautas namā

Konsultācijas iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

 

Vircavas pagastā:

28.04. no 15.00 līdz 20.00 AAPC "Kamenītes"

Konsultācija iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu un digitālā CV izveide.

 

Vilces pagastā:

25.04. no 9.00 līdz 18.00 Ziedkalnes bibliotēkā

Konsultācija iedzīvotājiem "Digitālās prasmes visiem!”

26. 04. no 9.00 līdz 18.00 Ziedkalnes bibliotēkā

Konsultācija iedzīvotājiem “Drošība un kiberdrošība Internetā”

27.04. no 14.00 līdz 16.30 Vilces pamatskolā

Konsultācija iedzīvotājiem par e-pasta lietošanu

 

28.04. no 9.00 līdz 18.00 Ziedkalnes bibliotēkā

Konsultācija iedzīvotājiem “Kā tehnoloģijas apgūt viegli un ātri”

 

Vairāk informācijas par digitālo nedēļu: https://ej.uz/dknm