Datums 24. janvāris, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Jelgavas iela 5, Kalnciema pag.)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Arkas, Ozolnieku pag.)
 4. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Celtnieku iela 4-24, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads)
 5. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Celtnieku iela 24-11, Āne, Cenu pag.)
 6. Par kustamās mantas-cirsmas atsavināšanu izsolē (Mežskudras, Vilces pag.)
 7. Par kustamās mantas - cirsmas atsavināšanu izsolē (Pūteļu ūdenskrātuve, Zaļenieku pagasts)
 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440080353 Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā
 9. Par nekustamā īpašuma “Agars”, Nākotnē, Glūdas pagastā zemes daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
 10. Par atlīdzības apmēra noteikšanu un sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu (Skolas iela 4B, Ozolnieku pagasts)
 11. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Nekustamā īpašuma Skolas iela 4B, Ozolnieki, Ozolnieku pagastā iegāde” īstenošanai
 12. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “SARC Eleja teritorijas labiekārtošana ” īstenošanai
 13. Par grozījumiem 2022.gada 30.marta Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumos
 14. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes centrā "Zemgale"
 15. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Kalnciems"
 16. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja”
 17. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Staļģene”
 18. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Zīle”
 19. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “LAIPA”
 20. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Dienas aprūpes centrā “UPE”
 21. Par lēmumu atcelšanu de minimis atbalsta piešķiršanai ārstniecības personām samazinātas telpu nomas maksas veidā
 22. Par Jelgavas novada pašvaldības dalību biedrībās
 23. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2023.gada 29.marta lēmumā Nr. 44 "Par dalību biedrības “Lauku partnerība “Lielupe” padomē"
 24. Pap.DK. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2023.gada 27.septembra lēmumā Nr.23 “ Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, pedagogu un pedagoģiskā atbalsta personāla algas likmēm 2023./2024. mācību gadam.”
 25. Pap.DK. Par pakalpojuma paplašināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja”