Datums 20. decembris, 2023
Laiks10.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību
 2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Parka iela 50-2, Vircavas pag.)
 3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Celtnieku iela 24-30, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads)
 4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Parka iela 7-3, Svētes pag.)
 5. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2020.gada 28.oktobra lēmumā (protokols Nr.19. 2.§, 2.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Zemgale, Glūdas pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Zemgalītes, Glūdas pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ābolīši, Līvbērzes pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Upmaļmala, Līvbērzes pag.)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Mežvidi 186, Glūdas pag.)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Īves, Līvbērzes pag.)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Mežvidi 232, Glūdas pag.)
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Straume 276, Glūdas pag.)
 14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Apses, Svētes pagasts)
 15. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Blokmāja, Jaunsvirlaukas pag.)
 16. Par nekustamā īpašuma domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jaunā iela 1, Eleja, Elejas pag.)
 17. Par pirmtiesības neizmantošanu un atļauju uzsākt atsavināšanas procesu (Saules iela 3-3, Brankas, Cenu pag.)
 18. Par pirmtiesību neizmantošanu un atļauju uzsākt atsavināšanas procesu (Draudzības iela 8-76, Kalnciema pagasts)
 19. Par saistošo noteikumu Nr.__„Grozījumi 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu
 20. Par saistošo noteikumu “Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai” izdošanu
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
 22. Par apkures tarifu apstiprināšanu Elejas, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Platones, Salgales, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku pagasta iestādēs
 23. Par apkures tarifu apstiprināšanu no 01.11.2023.-31.12.2023. Vilces pamatskolas un Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra centralizētajai siltumapgādei
 24. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 2.zonā (Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu teritorijās)
 25. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 1.zonā (Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu teritorijās)
 26. Par Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu Ukrainas Ļvivas apgabala Rava-Ruskas pilsētas pašvaldībai
 27. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības darba reglamentā
 28. Par Jelgavas novada pašvaldības dalību biedrībās
 29. Par projekta „Jelgavas novada Valgundes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
 30. Par projekta „Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
 31. Par projekta „Jelgavas novada Līvbērzes pagasta aktivitāšu centra „Līvbērze” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
 32. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Par Jelgavas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" apstiprināšanu
 33. Pap.DK. Par projekta „Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu