Datums 21. februāris, 2024
Laiks10.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

  1. Par Jelgavas novada Sporta centra direktora atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
  2. Par grozījumiem Jelgavas novada Izglītības pārvaldes nolikumā
  3. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
  4. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums" apstiprināšanu
  5. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
  6. Par pabalsta apmēra noteikšanu bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē