Datums 20. marts, 2024
Laiks9.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

  1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.
  2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
  3. Par Jelgavas novada Tālmācības vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
  4. Par dalību investīciju nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā Transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” projektā “Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un izglītības iestāžu rindu vadības risinājums”
  5. Pap.DK. Par projekta „Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā ” īstenošanu