Datums 20. marts, 2024
Laiks13.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

  1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
  3. Pap.DK. Par projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jelgavas novadā” īstenošanu