Datums 20. decembris, 2023
Laiks13.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

20.12.2023. plkst. 13:00

Darba kārtībā:

  1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par saistošo noteikumu “Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai” izdošanu
  3. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības darba reglamentā
  4. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Par Jelgavas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" apstiprināšanu
  5. Informatīvs. Par situāciju SARC "Eleja"