Datums 21. februāris, 2024
Laiks13.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

  1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums" apstiprināšanu