Datums 11. maijs, 2023
Laiks8.30
Vieta Ozolnieku PII “Zīlīte”

Jelgavas novada pirmsskolas metodiķēm un skolotājām pasākums  "IDEJU GADATIRGUS"  Darbnīcas/atklātās nodarbības notiek Erasmus+ projekta “Labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai izglītības iestādē” ietvaros. Atbildīgie: L.Klegere-Dortāne, R.Greiškalne, L.Geidāne.