Datums 19. decembris, 2023
Laiks15.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (54520031851, Glūdas pag.)
 2. Par zemes vienības sadalīšanu (Tomēni, Svētes pag.)
 3. Par ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem Atpūtā, Svētes pagastā
 4. Par atteikumu nodibināt reālservitūtu (Spartaka iela 7A, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads)
 5. Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu (“Bundulīši”, Salgales pagasts, Jelgavas novads)
 6. Par atteikumu izsniegt lauksaimniecības zemes ierīkošanas atļauju īpašumā “Pūčukalni”, Cenu pagastā, Jelgavas novadā
 7. Par grozījumiem 2023.gada 27.septembra domes lēmumā Nr. 10 (protokols Nr.21/2023) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS”
 8. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Jaunkalniņi, Brankas, Cenu pag.)
 9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Stūri, Kalnciems, Kalnciema pagasts)
 10. Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam, attīstības programmas 2023.-2029.gadam un Vides pārskata apstiprināšana
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāšanos biedrībā "Reģionālo attīstības centru apvienība"
 12. Par apkures tarifu apstiprināšanu Elejas, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Platones, Salgales, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku pagasta iestādēs
 13. Par apkures tarifu apstiprināšanu no 01.11.2023.-31.12.2023. Vilces pamatskolas un Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra centralizētajai siltumapgādei
 14. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA “Jelgavas novada KU” (kapsētu apsaimniekošana)
 15. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 1.zonā (Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu teritorijās)
 16. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 2.zonā (Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu teritorijās)
 17. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības darba reglamentā