Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Zemgales NVO projektu programmā atbalstīti 20 projekti, tajā skaitā arī no Jelgavas novada

26.09.2016

Šogad no 39 Zemgales NVO projektu programmā iesniegtajiem projektiem atbalstu guva 20 projekta pieteicēji – 20 biedrības no Jelgavas (10 projekti), Jelgavas novada, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Dobeles un Aizkraukles.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā tika atbalstīti 7 projekti. Šo projektu pieteicēji pilsonisko līdzdalību veicinās, īstenojot šādas aktivitātes: tiks organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni; 2 talkas; 2 diskusijas ar amatpersonām un 1 ar dažādu NVO pārstāvjiem; 3 sarunas ar vietējā mēroga personībām; tiks veikta kultūrvēsturiskā izpēte Jaunjelgavas un Viesītes novadā; izveidotas 3 ekspozīcijas; organizētas 5 radošās nodarbības un 3 koncerti; 20 mūzikas kopas nodarbības; tiks novadīti 10 informatīvi izglītojoši semināri pilsoniskās līdzdalības jomā; izveidots informatīvs buklets un virtuālā grāmata.

Starpkultūru dialoga jomā tika atbalstīti 6 projekti. Projektu pieteicēji starpkultūru dialogu veicinās ar šādām aktivitātēm: tiks organizēts „Latviešu valodas klubs” mazākumtautību pārstāvjiem; meistarklase „Saliedējošas skaņas”; 2 koncerti; 13 nodarbību cikls ukraiņu, romu un latviešu kultūras iepazīšanai; talka; diskusija un dzejas lasījumi nacionalitātes identificēšanai; meistarklase – apmācības „Burjatu rituālās dejas”; Ziemassvētku tradīciju diena Jelgavā; dziesmas ieraksta un videoklipa veidošana un prezentēšana; 7 radošās darbnīcas latviešu un mazākumtautību bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; ceļojoša pastkaršu izstāde; video veidošana „Tolerance kā personības kvalitāte’’.

Mazākumtautību jomā tika atbalstīti 7 projekti. Projektu pieteicēji organizēs šādas aktivitātes: 4 tematiskās nodarbības par krievu kultūras tradīcijām; meistarklasi zīmēšanā ar rokas plaukstām; izstādi; grāmatas izdošanu; apmācības un praktiskās nodarbības „Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai” un „Ornamenti un krāsu raksti vācu, slāvu un romu tērpos un rotās”; 2 ražas svētku svinēšanas pasākumus; bērnu teatrālās studijas pasakas iestudējumu un izrādi; ukraiņu tautas tērpu tradīciju iepazīšanu; informatīvi izglītojošu klubu romu un citu tautību bērniem; ansambļa mācības ar pasniedzēju un uzstāšanās dažāda veida pasākumos; pasākumu trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm „Ziemassvētku prieks”; pieredzes apmaiņas braucienu; mūzikas darbnīcu „Es varu spēlēt ģitāru”; kā arī pilnveidos biedrības mājas lapu un organizēs ekskursiju „Poļu pēdas Zemgalē”.

Atbalstīto projektu saraksts: http://zemgalei.lv/view_60596_52271.html

Papildus informācijai: Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs, tālr.: 29802373