Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts ir paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai - uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei. Pabalsta apmērs bērna uzturam bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 215 euro mēnesī; bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam 258 eur mēnesī. Pabalstu par kārtējo mēnesi pašvaldība izmaksā kārtējā mēneša pēdējā darba dienā. Pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 258 euro gadā, no kuriem 129 euro izmaksā piecu darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas dienas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi), bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21,50 euro mēnesī.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu var saņemt pēc līguma noslēgšanas par bērna ievietošanu audžuģimenē.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    1. Pakalpojumu var saņemt pēc Jelgavas novada bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē, ģimene ar sociālo dienestu noslēdz līgumu.
    2. Pabalsta izmaksu veic nodrošinot ar pārskaitījumu klienta kontā.

Saņemt pakalpojumu