Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu trūcīgām ģimenēm, kurās ir obligātās pamatizglītības vecuma bērns, bērna izglītošanas nodrošināšanā. Pabalsta apmērs bērna izglītībai ir līdz 30 euro gadā vienam bērnam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju;
  6. Klients ierodas pie sociālā darbinieka, noslēdz vienošanos par līdzdarbību.
  7.Klients saņem pabalstu savā norādītajā kredītiestādes kontā vai kasē, kas atrodas dzīvesvietas pagastā.

Saņemt pakalpojumu