Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Jelgavas novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija:
  • izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
  • skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  • un iesniedz ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts, darba vietas izziņa.
  3. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  4. Sociālais darbinieks veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā;
  5. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  6. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  7. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju.

Saņemt pakalpojumu